Om Shoresh Moradi

shoresh moradi

Mitt namn är Shoresh Moradi, jag är utbildad medicinsk doktor och jobbar som kirurg. Har alltid haft stort intresse för hur vi kan genom träning förebygga fysisk- och psykiskt ohälsa. Vad är egentligen evidensbaserat av de rekommendationer som ges gällande kost, träning, stresshantering och sömn? Finns det evidensbaserade rekommendationer att få eller är det mesta baserat på beprövat erfarenhet?

Alla vet vikten av att äta och träna rätt, men hur ska man navigera sig i denna djungel.  

Inom vården är vi tyvärr så hårt belastade att vi sällan hinner jobba preventivt, istället sysslar vi med att släcka bränder. Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 90 procent av all diabetes, 80 procent av alla hjärtinfarkter och 30 procent av all cancer, därutöver finns 30-tal ytterligare diagnoser som kan förhindras genom att äta rätt, träna samt inte röka. 

Jag får ofta frågor om vad man kan göra på egenhand för att må så bra som möjligt fysiskt samt psykiskt. Därför startades denna sida.