Fysisk aktivitet

Det finns stark evidens för att regelbunden träning minskar risken för förtida död på cirka 30 procent hos de mest fysiskt aktiva jämfört med de minst aktiva. Oberoende av ålder, kön, vikt! Motsatsen är också bevisad, risken för förtida död stiger för de som är stillasittande mer än 7 timmar per dag. Utöver detta varje ökar risken varje timme utöver ovan med ytterligare 5 procent. 

Här kommer jag att presentera relevanta artiklar och försöka sammanfatta dem.

Intressanta artiklar, böcker och länkar som är värt att läsa inom Fysisk aktivitet:
http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/https://www.1177.se/liv–halsa/traning-och-fysisk-halsa/rorelse-ar-livsviktigt/
Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 …