Kost

Vem och vad ska man tro på? Är dieter lösningen? 

Här kommer jag att presentera relevanta artiklar och försöka sammanfatta dem.

Intressanta artiklar, böcker och länkar som är värt att läsa inom Kost:
http://www.lul.se/sv/Extranat/For_vardgivare/Vardgivare-primarvard/Folkhalsoenheten/Levnadsvanor/Matvanor/Matvanor-Vuxna/
http://www.lakartidningen.se/oldwebarticlepdf/2/2503/lkt0545s00_01.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/samtal-om-mat-i-halso–och-sjukvarden/kunskap-for-dig-och-dina-patienter/?AspxAutoDetectCookieSupport=1