Stress

Vad är stress? 

Stress är en naturlig psyko­logisk och biologisk reaktion på hot och yttre påfrestningar! Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till långtids- sjukskrivning

Här kommer jag att presentera relevanta artiklar och försöka sammanfatta dom.

Intressanta artiklar, böcker och länkar som är värt att läsa inom Stress:
http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FYSS-kapitel_FA_Stress_FINAL_2016-12.pdf
Stress, coping, and development: An integrative perspective   ( bok)
The effects of stress on physical activity and exercise ( artikel )